iQ Makelaars Feedbackcompany 9,5 10
iQ Makelaars Funda
9,5 10

Woningplan Haven Oost Ommen gereed

minder dan 1 min..

Terug

Het ontwerp bestemmingsplan voor Haven Oost is door de gemeente Ommen bekend gemaakt. Het gebied tussen de oude haven van het Ommerkanaal en de Ommeresstraat zal worden getransformeerd tot een dynamisch en groen woongebied voor jong en oud.

Breed en divers woningaanbod
In woongebied Haven Oost zal een gevarieerd aanbod aan woningen gerealiseerd worden. De gemeente Ommen heeft hier bewust voor gekozen, mede op basis van de wensen van inwoners. Het plan faciliteert de bouw van maximaal 129 woningen, zowel voor starters als gezinnen en senioren. Het plan biedt niet alleen ruimte voor koopwoningen en vrije kavels, maar ook voor meerdere sociale huurwoningen en huurwoningen in de vrije sector. Daarnaast zullen er een aantal woon-werkunits gebouwd worden op verzoek van ZZP’ers.

Modern en duurzaam karakter
Belangrijk onderwerp in het bestemmingsplan is het groene karakter van Haven Oost. Een groot deel van het gebied wordt autoluw en er is veel ruimte voor groen. Daarnaast worden zonnepanelen en een afwateringssyteem onderdeel van de nieuwbouwwijk, en bovendien zullen de woningen zonder gas verwarmd worden. 

Realisatie plannen
De gemeente geeft een ieder die dat wil tot 6 oktober de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Na deze deadline zullen ingediende ideeën overwogen worden en eventueel verwerkt in het bestemmingsplan. Dit plan zal eind 2021 worden voorgelegd aan de gemeenteraad, waarna hopelijk snel gestart kan worden met de realisatie van de nieuwbouwwijk.

Bron: Regio Online

Publicatiedatum 05/10/2021